Cine nu recunoaşte următoarea situaţie?
O dispută pentru nimic
Trec ore şi ore până să ia sfârşit.
Medierea poate aduce schimbarea!
Fără procese interminabile
Fără costuri ridicate.


header_53.jpg

Basic Mediation Course 20.11 - 05.12.2014 - Bucureşti Formare profesională mediatori Program: seara şi în weekend

Curs de bază de formare profesională a mediatorilor
BASIC MEDIATION COURSE
20 noiembrie – 05 decembrie 2014 - BUCUREŞTI


Prezentare: Cursul se adresează persoanelor care doresc să îşi însuşească competenţele şi abilităţile de mediator. Cursul asigură dobândirea competenţelor profesionale prevăzute de Standardul ocupaţional al mediatorului şi a abilităţilor necesare în exercitarea profesiei de mediator. Cursul contribuie la dezvoltarea personală a participanţilor, cunoştinţele dobândite fiind utile în cariera profesională curentă.
BASIC MEDIATION COURSE furnizează o bază solidă pentru studiile de specializare viitoare şi acoperă următoarele teme de studiu principale:

 • Mediatorul – rol, atribuţii, competenţe
 • Dimensiunile medierii
 • Metode şi tehnici de mediere
 • Standarde profesionale

Inscriere:  Înscrierile se efectuează în perioada 24 octombrie – 14 noiembrie.  Numărul de locuri fiind limitat, parcurgerea etapelor de înscriere asigură un loc în grupa de formare. În eventualitatea în care grupa de formare este incompletă, înscrierile continuă în perioada 15 – 19 noiembrie, în limita locurilor rămase disponibile.
Admitere:
în ordinea primirii solicitărilor, pe măsura finalizării etapelor de înscriere
Condiţie obligatorie: studii superioare în orice domeniu
Grupa de formare:
15 - 24 cursanţi Furnizorul de formare îşi rezervă dreptul de a reprograma cursul în cazul în care nu se întruneşte numărul minim de 15 participanţi până în data de 14 noiembrie.
Tehnici de predare:
interactivă - jocuri de rol - studii de caz
Limba de predare:
suport de curs bilingv engleză - română
Multimedia:
prezentări video cu cazuri concrete de mediere subtitrate în lb. română
Durata efectivă: 80 ore de formare teoretică şi practică
Perioada1:
20 noiembrie – 05 decembrie
Program1:
luni-vineri seara şi în week-end; 16 zile calendaristice consecutive
Locul de desfăşurare1:
Bucureşti
Examen1:
în 6 sau 8 decembrie  
Etapele de înscriere2: a)            Transmiterea Formularului de înscriere, însoţit de Curriculum Vitae şi o copie CI
b)            Achitarea primei tranşe/plata anticipată integrală a taxei de participare
c)            Încheierea contractului de formare profesională cu furnizorul de formare
Taxa de participare3: Valoarea taxei de participare se stabileşte în funcţie de modalitatea de plată, conform opţiunii exprimate de cursant la completarea Formularului de înscriere:
3.800 lei plata anticipată integrală
sau
4.000 lei plata eşalonată în 3 tranşe
Taxa de participare include:

 • costurile de organizare aferente cursului
 • suportul de curs bilingv (format electronic)
 • instruirea teoretică şi practică
 • eliberarea Certificatelor de absolvire emise de Consiliul de Mediere
 • costurile de organizare a examenului de absolvire

Modalităţi de plată4: În funcţie de opţiunea exprimată de cursant la înscriere, taxa de participare se poate achita prin două modalităţi de plată:
Plata anticipată integrală în valoare de 3.800 lei, în perioada de înscriere,  24 octombrie – 14 noiembrie sau
Plată eşalonată în valoare de 4.000 lei, în 3 tranşe:

 • tranşa I - 1.000 lei, în perioada de înscriere, 24 octombrie – 14 noiembrie
 • tranşa a II-a - 1.000 lei, data limită a plăţii 14 noiembrie
 • tranşa a III-a - 2.000 lei, data limită a plăţii 03 decembrie

Menţiuni:1. Perioada, programul orar, data examenului de absolvire şi locul de desfăşurare a cursului se definitivează în jurul datei de 14 noiembrie, în funcţie de disponibilitatea sălilor de curs şi de programul furnizorului de formare. Orele de începere preconizate sunt 18.00 L-V şi 10.00 S-D.
2. Documentele de înscriere pot fi transmise prin e-mail la office@edumonde-mediation.ro, fax la 021- 6422452 sau prezentate la sediul Edumonde Mediation: strada Austrului nr. 12 corp A scara 1 etaj 1 apartament 6 interfon 06, după următorul program: L-J 9.30-17.30 şi V 9.30-15.30.
3. Taxa de participare poate fi achitată prin virament bancar, prin depunere de numerar în contul bancar şi cu numerar la sediul Edumonde Mediation.
4.  În cazul prelungirii perioadei de înscriere termenul de plată al primei tranşe/plaţii anticipate integrale a taxei de participare se decalează corespunzător.

Datele de identificare ale furnizorului de formare:
Edumonde Mediation SRL Str. Austrului nr. 12 Sector 2 Bucureşti
J40/6687/2008
RO23715691
RO36BRDE441SV14106604410 BRD-Agenţia Carol
Persoană de contact: Dana Mustaţă
Tel. 021-64.24.52

Anunt_lansare_curs_20.11-05.12.2014.pdfAnunt_lansare_curs_20.11-05.12.2014.pdfAnunt_lansare_curs_20.11-05.12.2014.pdf